Velkommen til Undervis.dk

Velkommen til Undervis.dk
Denne hjemmeside er primært tænkt som en hjælp til alle, der arbejder professionelt med børns læseudvikling – skolelærerne. 

SENESTE NYT!

 

Undervis.dk er nu kommet på Facebook. Kig forbi siden her

 

I sommeren 2013 blev vores bog genoptrykt:

Faglig læsning på mellemtrinnet. Køb den her!

 

 

 

Denne hjemmeside er primært tænkt som en hjælp til alle, der arbejder professionelt med børns læseudvikling – skolelærerne.

 

Læsepolitikken

I arbejdet med at sætte fokus på læsning og læseundervisning på vores egen skole, udarbejdede vi i 2009 en læsepolitik. Læsepolitikken dækker alle klassetrin fra 0. – 9. Klasse. For hvert klassetrin indeholder læsepolitikken konkrete forslag til, hvordan arbejdet med elevernes læseudvikling kan gennemføres – både i danskfaget, i naturfagene og i de øvrige humanistiske fag.

 

Læsepolitikken indeholder ligeledes en gennemgang af vores læsesyn, konkrete forslag til, hvilke læseforståelsesstrategier, der med fordel kan benyttes både før, under og efter læsning af en tekst, eksempler på, hvordan arbejdet med læsning kan implementeres i lærerens årsplan og meget mere.

 

Læsepolitikken er tilgængelig her på siden – under menupunktet læsepolitik. Det er ligeledes muligt at downloade læsepolitikken i pdf-format ved at klikke på miniaturen herunder. Hvis du ønsker at købe en redigérbar udgave af læsepolitikken, kan det også lade sig gøre. Læs mere under menupunktet materialer. (denne del skal stå i den farvede boks under læsepolitik)

 

Faglig læsning

Det er en væsentlig del af elevernes læsefærdigheder, at de er i stand til at læse faglige tekster. Under menupunktet faglig læsning gennemgår vi de teksttyper, eleverne vil stifte bekendtskab med i deres skolegang. Vi præsenterer tillige en lang række notatteknikker, der kan benyttes i relation til de enkelte teksttyper.

 

De enkelte fags tekster er meget forskellige fra hinanden. Som faglærer i et fag er det nødvendigt at være i besiddelse af et nøje kendskab til de kendetegn, der gør sig gældende for netop dit fag. Under menupunktet læsning i fagene gennemgår vi kort, hvilke områder det er, man som faglærer skal være opmærksom på i de enkelte fag.

 

Det er væsentligt at både lærere og elever har et grundigt kendskab til teksttyper. Vi gennemgår her berettende, beskrivende, forklarende, instruerende og diskuterende tekster, og så fokuserer vi på de grafiske elementer, der typisk optræder i de forskellige tekster. (Skal stå i den Farvede boks under teksttyper)

 

Det er vigtigt, at eleverne allerede tidligt vænner sig til at læse med en blyant i hånden. Vi gennemgår en lang række notatteknikker, eleverne kan benytte sig af under læsning af de forskellige teksttyper. (skal stå i den farvede boks under notatteknikker)

 

Læsning i dansk

Under dette menupunkt beskæftiger vi os indtil videre primært med at få sat struktur på, hvor meget eleverne skal læse i deres fritid, hvor svære teksterne skal være, og hvor hurtigt eleverne bør kunne læse på de enkelte årgange. Det er muligt at downloade værktøjer til brug for arbejdet med elevernes læsemængde og læsehastighed.

 

Vi er ligeledes begyndt at lægge undervisningsforløb til romaner ind her på siden.

 

Materialer

Her kan du få en præsentation af de materialer, vi har lavet, og retningslinjer for, hvorledes du kan købe disse materialer.

 

God læselyst!

 

Mette Henriksen & Martin Holm

Læsevejledere