3. klasse

Herunder fremgår det, hvilke faste tiltag vi ønsker at gennemføre på læseområdet i 3. klasse. Det fremgår ligeledes, hvordan elevernes læsekompetence skal evalueres – og hvornår.
Det fremgår også, hvilke mål vi har sat for elevernes læsning på årgangen – og der er givet forslag til, hvordan disse mål kan søges opfyldt.
Der kan være mange andre gode måder at nå målene på, end dem vi har skitseret. Vi modtager meget gerne jeres ideer og tanker herom!

Herunder fremgår det, hvilke faste tiltag vi ønsker at gennemføre på læseområdet i 3. klasse. Det fremgår ligeledes, hvordan elevernes læsekompetence skal evalueres – og hvornår.

Det fremgår også, hvilke mål vi har sat for elevernes læsning på årgangen – og der er givet forslag til, hvordan disse mål kan søges opfyldt.

Der kan være mange andre gode måder at nå målene på, end dem vi har skitseret. Vi modtager meget gerne jeres ideer og tanker herom!

 

Læsning 3. klasse
Generelt


Faste tiltag
Evaluering
 

Læseraket, meget gerne med fokus på faglig læsning.

 

Der afholdes en klassekonference i maj måned, med deltagelse af klassens dansklærer, klassens kommende dansk- og faglærere, læsevejleder, tosprogslærer samt specialundervisningskoordinator.

Formålet er at sikre en god brobygning mellem indskoling og mellemtrin. Retningslinjer for brobygningen er beskrevet i kapitel 4. (denne konference er ikke nævnt i skolens politikker!

 

Dansklærer tager SL 60 og ST 3 i februar /marts inden anden skole-hjem samtale. Læsevejleder følger op på denne test.

Læseudvikling: LUS-skemaet punkt 13-17

Udnyttelse af læse- og skrivestrategier så

muligheden for at arbejde sig fra lyd til skrift muliggøres.

 

Klassetrinsmøder, Elevhandleplaner.

Elevsamtaler.

 

Læsning Mål for læsning Ideer til aktiviteter i arbejdet med læsning
  1 Lytte koncentreret til hinanden og stille relevante spørgsmål til det fortalte Læsekursus for hele klassen.
  2 formulere egne synspunkter og forholde sig til andres Læseaktiviteter, hvor man synliggør læsning i klassen. Dette kan være i form af bogorm, læsebarometer, præsentationer af læste bøger, etc.
   3 fortælle og oplæse egne tekster Lærerens oplæsning – (gode lyttevaner, lettere at læse oplæste, svære tekster, øger ordforrådet, giver bedre forforståelse, inspirerer til videre læsning)
  4 reflektere over og samtale om indholdet i forskellige tekster og teksttyper Læsning af fællestekst – (for klassen, makkeren.) Det giver ansvar over for hinanden, giver glæde ved at dele oplevelser).
  5 beskrive billeders indhold i forbindelse med tekstlæsning Selvstændig læsning – (øger den sproglige kompetence, automatiserer læsning og giver læselyst)  
  6 læse ukendte tekster med stigende hastighed Undervisning i faglig læsning.
  7 lære at læse for at tilegne sig viden og indsigt Bruge skolebiblioteket så meget som muligt.
  8 begynde at skelne mellem fiktion og fakta Fortælleøvelser – brug båndoptager – læg mærke til tonen, hastigheden og pauserne. Fortæl derefter det samme med mimik og kropssprog. Hvordan bygger man en fortælling op, og hvordan bringer man den videre?
  9 forstå en skriftlig arbejdsbeskrivelse i fx dansk eller matematikbogen Find forskellige slags tekster og snak om hensigt, afsender og modtager: (fx huskeseddel, fødselsdagskort, roman osv.)
  10 læse ukendte tekster med sikkerhed i oplæsning og forståelse (lix 15-20).   
  11 omsætte sin egen fortælling til en skreven tekst
  12 begynde at arbejde med procesorienteret skrivning – idémylder, tankekort og idéliste
  13 nuancere indholdet og sproget gennem et begyndende arbejde med sproglære  
   14 bruge navneord, udsagnsord og tillægsord i korrekt bøjningsform  
  15 anvende punktum korrekt, lave en overskrift og markere samtale i egne tekster  
  16 kende anvendelsen af små og store bogstaver  
  17 udnytte det fonematiske princip – lydret stavning – svarende til trin 2  
  18 stave de almindeligste ord korrekt – 120 ord  
  19 stavelsesdele  
  20 arbejde med bøjningsendelser  
  21 videreudvikle lydskelneevnen  
Kendetegn for den typiske læser på dette klassetrin
 

Eleven er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på.

Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor opmærksomhed og energi i søgningen efter indholdet.
  Eleven læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder. Eleven bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten, og korrigerer ofte sig selv.
Formålet med arbejdet med læsning på 3. klassetrin er, at eleven bevarer og fortsat udvikler lysten til at læse og skrive, at eleven får oplevelser og tilegner sig viden gennem læsning af forskellige genrer. Eleven skal stifte bekendtskab med del af børnelitteraturen. 
Eleven skal ligeledes bruge sine læse- og skrivefærdigheder i alle fag, og blandt andet på denne måde hente inspiration til egen skriftlig og mundtlig formulering.

Formålet med arbejdet med læsning på 3. klassetrin er, at eleven bevarer og fortsat udvikler lysten til at læse og skrive, at eleven får oplevelser og tilegner sig viden gennem læsning af forskellige genrer. Eleven skal stifte bekendtskab med del af børnelitteraturen. 

Eleven skal ligeledes bruge sine læse- og skrivefærdigheder i alle fag, og blandt andet på denne måde hente inspiration til egen skriftlig og mundtlig formulering.