top of page

24 25 33 19

Faglig læsning

Vi arbejder med

at kvalificere elevers

læsefærdigheder

Faglig læsning på mellemtrinnet
Faglig læsning

Selv om vi også beskæftiger os lidt med elevernes egentlige danskfaglige læseudvikling, som fx i forhold til elevernes læsehastighed, sværhedsgrad af tekster, samt læsemængde, så er vores primære fokus på elevernes faglige læsefærdigheder, herunder for eksempel:

 

  • At lære at skelne mellem teksttyper

  • At lære anvendelige notatteknikker

  • At arbejde med ordkendskab og at udvide elevernes ordforråd

  • At opnå en aktiv læseindstilling

  • Og meget andet! 

Læsepolitikken 

 

I 2009 udarbejdede vi en læsepolitik for den skole, vi er ansat på. Samme år var vi så heldige at modtage Undervisningsministeriets læsepris for læsepolitikken.  

 

Læsepolitikken dækker alle klassetrin fra 0. – 9. klasse. For hvert klassetrin indeholder læsepolitikken konkrete forslag til, hvordan arbejdet med elevernes læseudvikling kan gennemføres – både i danskfaget, i naturfagene og i de øvrige humanistiske fag.

 

Læsepolitikken indeholder ligeledes en gennemgang af vores læsesyn, konkrete forslag til, hvilke læsefor-ståelsesstrategier, der med fordel kan benyttes både før, under og efter læsning af en tekst, eksempler på, hvordan arbejdet med læsning kan implementeres i lærerens årsplan og meget mere.

 

I den kommende tid står vi overfor at skulle forny læse-politikken - i takt med, at alle de nye læringsmål for de enkelte fag bliver udarbejdet. 

 

Ord og begreber 

 

Den interaktive læsemodel

Vi benytter den interaktive læsemodel som fundament for rigtig meget af vores arbejde i praksis. Læs mere om modellen under vores læsesyn.

 

Modellering

Modellering er helt klart det nye sort! En fodboldtræner, der ønsker at lære sine spillere at sparke et vristspark, forsøger sig ikke med en lang, teoretisk forklaring - han viser, hvordan det skal gøres! Det gør vi for lidt som lærere.

 

Læringsmål for læsning

Vi følger naturligvis ivrigt med i udviklingen af de nye læringsmål, især på læseområdet. Hvem vinder den nye læsekrig, og er der nødvendigvis en modsætning mellem en sociokulturel tilgang til læsning og det faktum, at eleverne under alle omstændigheder skal lære om bogstaver og deres lyde? Handler det hele om signalværdi, og er det egentlig ikke også vigtigt nok?

 

Links til læsning

Nationalt videnscenter for læsning

www.videnomlaesning.dk

 

Frilæsning

www.frilaesning.dk

 

Ordblindhed

www.hto.dk

Hvem er vi?
Marie Korsgaard

Sankt Annæ

Gymnasieskole

 

Marie er uddannet skolelærer

med linjefag i matematik og

fysik/kemi. Hun har mange års undervisningserfaring, og hun har udviklet sig til lidt af en guru inden for faglig læsning.

Marie Korsgaard
Mette Baden 
Henriksen

Skolen på la Cours Vej

 

Mette er uddannet skolelærer

med linjefag i dansk, matematik, engelsk og hjemkundskab. Derudover er hun også uddannet læsevejleder - og fungerer som sådan på sin skole.

Mette Baden Henriksen
Martin Holm

Skolen på la Cours Vej

 

Martin er uddannet skolelærer

med linjefag i dansk, historie,

samfundsfag og idræt. Derudover er han også uddannet læsevejleder - og fungerer som sådan på sin skole.

Martin Holm
bottom of page