top of page

Forenklede Fælles Mål

Med fokus på arbejdet med læsning og skrivning

28 94 85 11

SYNES OM OS PÅ FACEBOOK

HVOR FINDER JEG LÆSNING OG SKRIVNING?

Det er lidt forskelligt fra fag til fag, hvor man kan finde målene for læsning og skrivning.

 

Billedkunst

Se under kompetenceområdet billedanalyse for at finde målene for læsning og skrivning.

 

Idræt

Find mål for læsning og skrivning under kompetenceområdet idrætskulturer og relationer. På de første trinforløb under færdigheds- og vidensområdet ordkendskab, og for det sidste trinforløb under sprog og skriftsprog. 

 

Håndværk og design

Kig under kompetenceområdet håndværk - forarbejdning, nærmere bestemt under færdigheds- og vidensområdet arbejdsformer. 

LÆSNING OG SKRIVNING I FAGENE FRA 2015

Allerede fra næste skoleår træder de nye Forenklede Fælles Mål i kraft. Som med alt nyt kræver det en ekstra indsats at sætte sig ind i - og forstå strukturen i alt det nye. Derfor vil vi gerne i gang nu!

 

Den øverste menulinje

Her kommer du tilbage til siderne på Undervis.dk, hvis du skulle have brug for det.

 

Den grønne boks

I den grønne boks finder du den interne menu, der gælder for de sider, der har at gøre med læsning og skrivning i forhold til Forenklede Fælles Mål.

Den nye målstruktur

Her gennemgår vi, hvordan Forenklede Fælles Mål er bygget op, og hvor det er nødvendigt at kigge for fx at udarbejde læringsmål for dine fag fra næste skole-år. Vi benytter et forløb i samfundsfag som eksempel til at forklare strukturen.

 

Læringsmål

Under dette menupunkt gennemgår vi, hvordan arbejdet med at formulere læringsmål kan gribes an. Vi benytter os af Blooms taksonomi, som også nævnes i Forenklede Fælles Mål.

 

Taksonomierne gennemgås og forklares - og man kan se et eksempel på læringsmålstyret undervisning fra Vedbæk Skole, hvor Blooms taksonomi ligeledes benyttes. 

 

Læsning og skrivning

Her sætter vi fokus på, hvordan der kan udarbejdes læringsmål for områderne læsning og skrivning. Igen bruger vi samfundsfag som eksempel.

LÆRINGSKONSULENTERNE

Forenklede Fælles Mål er stadig under udarbejdelse. Hvis du støder på noget, der er uklart eller lignende, er det derfor en rigtig god idé at kontakte konsulenterne. Det kan du gøre her.

HVOR FINDER JEG LÆSNING OG SKRIVNING?

Det er lidt forskelligt fra fag til fag, hvor man kan finde målene for læsning og skrivning.

 

Naturfagene

For fagene natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi skal du kigge under kompetenceområdet kommunikation.

 

Samfundsfag

I samfundsfag finder du målene for læsning og skrivning under kompetenceområdet samfundsfaglige metoder.

 

Historie

Kig under kompetenceområderne kildearbejde og historiebrug for at finde mål for læsning og skrivning.

 

Kristendomskundskab

Her er målene for læsning og skrivning at finde under kompetenceområdet livsfiolosofi og etik.

 

Engelsk

Målene for læsning og skrivning i engelsk kan du finde under kompetenceområderne kultur og 

samfund (tekst og medier) og under skriftlig kommunikation (læsning og skrivning). 

 

 

Tysk og fransk

For tyskfaget kan du finde målene for læsning og skrivning under kompetenceområdet skriftlig kommunikation (læsning). Det samme gælder for fransk, men her skal man kigge under færdigheds- og vidensområdet tekst og medier.

 

bottom of page