top of page

Faglig læsning i historie

Arbejdet med faglig læsning i historie er udførligt gennemgået i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet, som vi henviser til på forsiden. Her findes også 16 kopiark til brug i arbejdet med faglig læsning i historie.

Historie

Det er primært berettende og beskrivende tekster, der dominerer i historiefagets tekster. Vægtningen mellem de to teksttyper varierer alt efter, hvilket undervisningssystem, der benyttes. 

 

Den ene teksttype er ikke bedre end den anden, men det er væsentligt at have overblik over, hvor meget de to teksttyper er repræsenteret i det undervisningsmateriale, der benyttes. Hvis det primært er den berettende teksttype, der er repræsenteret, så kan det være nødvendigt at supplere med beskrivelser fra andre materialer - og omvendt.

 

Til de berettende tekster anbefaler vi primært at benytte notatteknikkerne tidslinje og kolonnenotat (se under notatteknikker). Det kan også anbefales at prøve at lade eleverne lave billednotater.

 

Til de beskrivende tekster vil kompositionsdiagrammer og mindmaps med fordel benyttes (se under notatteknikker). 

 

Noget af det, vi ikke har beskæftiget os med i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet, er begreber som historie-bevidsthed, historiesyn og kildekritik - simpelthen fordi, de ikke fylder så meget på mellemtrinnet. Det bør de til gengæld gøre i udskolingen. Derfor har vi også valgt at gå mere i dybden med disse begreber her. 

 

Derudover er det også interessant at forsøge at komme bag om beretningerne og beskrivelserne i historiefagets tekster. Det er vigtigt, at eleverne ikke bare skal lære en hel masse udenad i faget, men at de også får lært at forholde sig undrende til det læste. 

 

Begge områder kan der læses mere om ved at følge linkene til højre herfor.

 

bottom of page