top of page
Tekstproblemløsning

Fokus på

Tekstproblem-

løsning

Tekstproblemløsning

 

Skemaet til tekstproblemløsning finder som oftest bedst anvendelse i fagtekster fra for eksempel sprogfag, kristendomskundskab, historie og samfundsfag – hovedsagen er, at teksttypen enten er diskuterende eller berettende.

Brugt i forbindelse med diskuterende tekster vil det ofte være en god idé at sætte en ekstra række på, således at sagen kan belyses fra mere end én side.

Brugt i forbindelse med berettende tekster, der jo ikke i sig selv er problematiserende, vil skemaet bevirke, at skjulte problematikker kommer frem.

Tekstproblemløsning

Dagsaktuel eller historisk begivenhed

Napoleonskrigene 1792-1815

Berørte personer, grupper eller lande

Rigtig mange lande og personer blev berørt af disse krige. Teksten behandler primært Frankrig, England og Danmarks roller. Jeg vil i stedet forsøge at fokusere på Egypten. Jeg tager udgangspunkt i det, jeg får at vide her i teksten, og så vil jeg læse mere om Egyptens historie i andre tekster.

Tid og sted

I 1798 og 1799 drog Napoleon på felttog mod Egypten og Syrien.

Problem set fra én persons/gruppes eller et lands synsvinkel

Egypten blev en brik i spillet mellem de store europæiske magter. Landet havde fra 1517 været en provins i det Osmanniske rige. Det var det lige indtil Napoleon kom i 1798 - og det gjorde ikke deres situation bedre.

Mål for samme person/gruppe/land

Det skal jeg undersøge nærmere. Men jeg tror godt, de ville have selvstændighed i Egypten.

Skridt mod løsningen

Jeg ved ikke så meget om det endnu, men jeg ved, at englænderne bankede Napoleon i Egypten. Hvad der mere skete, vil jeg undersøge. 

Løsning

Egypten fik deres selvstændighed i 1922, hvor landet blev et monarki.

Følger af løsningen

Der er sket meget i landet siden deres selvstændighed - blandt andet det arabiske forår. Jeg vil undersøge det hele og lave en rapport om det.

bottom of page