top of page
Læsning i fagene

Læsning i fagene

Fagenes forskelligheder

Til forskel fra det omkringliggende samfund, er skolehverdagen som bekendt delt op i fag.
 

Eleverne kommer igennem deres skolegang til at stifte bekendtskab med en lang række fag. Hvert enkelt fag stiller krav til eleverne om at arbejde hen imod opnåelsen af et formål og en række mål, der er forskellige fra fag til fag.

 

Fagenes tekstuniverser er bestemt også forskellige. Det kommer tydeligt til udtryk, når der skelnes mellem de humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. Derfor stiller disse to grupper af fag også forskellige krav til elevernes læsefærdigheder.

 

For mange elever stiller de naturvidenskabelige fag de største krav til deres læsefærdigheder. Det kan der være mange årsager til. De humanistiske fags tekster minder måske mere om skønlitterære tekster, og derfor føler mange elever sig mere "hjemme" i disse fags tekster. De naturvidenskabelige fag præsenterer ligeledes eleverne for en som oftest ny og ukendt begrebsverden, der udfordrer læseforståelsen.

 

Vi har samlet en række gode råd til arbejdet med læsning i de enkelte fag. En væsentlig grundigere gennemgang af fagene matematik, natur/teknik, historie og kristendomskundskab kan du finde i vores bog Faglig læsning på mellemtrinnet, som du kan finde et link til på forsiden.

bottom of page