top of page
Læsehuskeliste

Fokus på

læsehuskeliste

Læsehuskelisten

 

Som beskrevet i gennemgangen af den interaktive læsemodel er en del af den samlede læsekompetence hos en elev, hvorvidt eleven har en aktiv læseindstilling.

En aktiv læser er bevidst om, hvad hun læser, hvordan hun læser – og hvorfor hun læser. En aktiv læser stopper op, hvis der er noget, hun ikke forstår og undersøger det uforståelige.

Hvis alle elever var aktive læsere, behøvede vi egentlig ikke foretage os så meget mere. Men det er de ikke, og det er vi heller ikke altid selv, hvis vi skal være helt ærlige. Ind imellem sættes vi til at læse noget, der bare ikke har vores interesse – eller måske er vi bare ukoncentrerede den dag. Vi har formodentlig alle sammen prøvet mange gange at læse derudaf – og så lige pludselig ”vågne op” og ikke ane, hvad det er, vi har læst.

En god metode til at hjælpe eleverne på vej mod en aktiv læseindstilling, er en læsehuskeliste. Det tager tid at følge den, og den skal på ingen måde bruges i flæng, men den kan helt sikkert gøre eleverne bevidste om, hvad det kræver at læse en fagtekst fuldt ud.

Vi forestiller os, at eleverne introduceres for læsehuskelisten af dansklæreren, men det må ikke ende sådan, at det kun er dansklæreren, der bruger den. Det er tit i faglærernes fag, der er mest brug for den.

Her er vores bud på en læsehuskeliste. Brug evt. en projektor og lad huskelisten være på skærmen, mens eleverne arbejder med en tekst. Husk at modellere brugen af modellen de første gange.

Læsehuskelisten

Før læsning

1. Hvad handler teksten om?

Læs overskrifterne og skriv kort ned, hvad du tror, teksten handler om

2. Hvad ved jeg i forvejen?

Skriv kort ned, hvad du ved om emnet i forvejen

3. Hvorfor skal jeg læse teksten?

Hvad er læseformålet? Hvis læreren ikke har givet dig et læseformål, så prøv at vurdere selv, hvad du skal have ud af teksten - og skriv det ned

4. Hvordan skal jeg læse teksten?

Ud fra læseformålet kan du vurdere, om du skal nærlæse (læse det hele), oversigtslæse (danne dig et overblik) eller punktlæse (lede efter bestemte informationer)

5. Hvordan er teksten bygget op? (hvilken teksttype)

Orientér dig i teksten. Er teksten en beretning, en beskriv-else, en forklaring, en instruktion eller måske en diskussion?

6. Kan jeg bruge en bestemt notatteknik?

Kig under teksttyper på udervis.dk, og brug henvisningerne til notatteknikker

Under læsning

1. Hvad er det vigtigt at lægge mærke til?

Du får fat i hovedindholdet, hvis du har valgt en fornuftig notatteknik til teksten. 

2. Forstår jeg det, jeg læser?

Forstår du ordene og sætningerne i teksten? 

3. Hvad gør jeg, når jeg ikke forstår?

Du kan spørge sidemanden, slå ordene op, spørge læreren - det eneste du ikke må er ikke at gøre noget!

4. Husker jeg at få skrevet notater?

Følg din notatteknik undervejs, husk på læseformålet og skriv ned, når der kommer noget vigtigt

Efter læsning

1. Kan mine notater også bruges om et halvt år?

Kig dine notater igennem og ret til og tilføj, hvis det er nødvendigt

2. Hvad har jeg lært? Passer det med læseformålet?

Reflektér over, hvad du har lært, og skriv det ned

bottom of page