top of page
Overgangsnetværk

Fokus på

overgangs-

netværk

Overgangsnetværk

 

Overgangsnetværk benyttes i forbindelse med forklarende tekster. Som udgangspunkt er strategien udviklet til det, der kaldes implikationssekvenser. Det betyder, at overgangsnetværk er velegnede til at illustrere processer, hvor den første del af processen er en forudsætning for den næste del af processen – og så videre.

En proces indebærer, at der sker et eller andet for nogen eller noget – under nogle givne omstændigheder. Sagt med andre og meget finere ord indeholder det at forklare en proces tilstedeværelsen af processen (det, der sker), nogle participanter (dem, det sker for), og nogle cirkumstantialer (omstændighederne det sker under).

Visuelt kommer det til udtryk ved, at vi har en begyndelsestilstand, så sker der noget (en bevægelse), og så har vi en ny tilstand. Det ser sådan ud:

Tilstand
Ny tilstand

Bevægelse

Ny tilstand
bottom of page