top of page
Begrebskort

Fokus på

begrebskort

Begrebskort 

 

Et begrebskort kan være en meget omfattende og tidskrævende læseforståelsesstrategi at benytte. Til gengæld er det et rigtig godt redskab til at skabe sig overblik over komplekse tekster med mange informationer på lidt plads.

I mange undervisningsmaterialer er teksttyperne blandet ind i hinanden, og det stiller store krav til læseren. I beskrivende tekster kan området, der beskrives, nogle gange være for omfattende til, at et kompositionsdiagram kan benyttes. Her er begrebskortet perfekt, fordi det i princippet kan udvides i det uendelige. 

I eksemplet herunder har vi taget udgangspunkt i den beskrivende tekst om Bibelen (se under teksttyper). Læreren kan eventuelt hjælpe eleverne ved at lave begrebskortet sammen med dem på tavlen. 

Eksempel

bottom of page