top of page
Fokus på notatteknikker

Fokus på

notatteknikker

Notatteknikker 

 

Der findes formodentlig mindst lige så mange måder at tage notater på, som der findes skoleelever! Nogle elever tager så grundige noter, at de ind imellem overgår længden af den læste tekst. Andre elever skriver næsten aldrig noget ned til det, de læser. Begge eksempler vil med ret stor sandsynlighed give anledning til problemer, når noterne skal bruges. 

 

En faglærers fornemste opgave må være, at præsentere eleverne for fagets kerneområder og for de særlige arbejdsmetoder, der knytter sig til faget. I faget historie kan det fx dreje sig om at lære eleverne om begreber som historiebevidsthed og kildekritik. I samfundsfag skal eleverne lære at arbejde projektorienteret og at argumentere. Sådan knytter der sig bestemte metoder til alle fag, og det er faglærerne som regel meget opmærksomme på.

 

Det er også faglærernes opgave at lære eleverne, hvordan fagets tekster er bygget op, og hvordan man bedst læser dem og tilegner sig den tilsigtede viden. Det betyder, at faglæreren skal bedrive læseundervisning! Faglæreren skal lære eleverne om teksttyper, og om, hvordan man bedst muligt tager notater til de enkelte teksttyper.

 

Der er som sagt rigtig mange måder at gøre det på. Vi har udvalgt en række forskellige notatteknikker. De egner sig hver især til bestemte teksttyper. De første gange, eleverne skal benytte disse notatteknikker, vil det være en rigtig god idé, hvis faglæreren modellerer brugen af dem. 

 

 

Online hjælpemidler
bottom of page