top of page

Fokus på

instruerende tekster

Instruerende tekster forekommer ofte i fag som hjemkundskab, sløjd, fysik/kemi og natur/teknik. Genrer som opskrifter og brugsanvisninger et typiske instruerende tekster.

Den instruerende teksttype
Instruktioner

Den instruerende teksttype 

 

Formålet med instruerende tekster er, at beskrive hvordan noget skal udføres gennem en række sekventielle trin. De typiske træk er beskrevet under tekstens kendetegn – det er ofte relativt let at genkende en instruerende tekst.

For læseren vil formålet med at læse teksten være, at blive i stand til at udføre det beskrevne. Derfor vil der oftest ingen grund være til at tage notater.

 

 

Kendetegn for instruerende tekster

 • teksterne indeholder ofte et udsagn om endemålet, som fx Syltede rødbeder!
   

 • teksterne beskriver, hvorledes noget udføres i en trinvis rækkefølge
   

 • Teksterne indeholder ofte en liste over ingredienser, materialer eller udstyr
   

 • teksterne indeholder ofte en illustration eller et diagram
   

 • teksterne er meget ofte skrevet i nutid eller i bydeform
   

 • teksterne indeholder handlingsverber, som fx kog, hak, læs, skriv...
   

 • teksterne indeholder ofte generaliseringer, som fx man eller du

Please reload

Notatteknikker

Et eksempel på en instruerende tekst

(Fra Kolorit 6 af Ole Freil & Thomas Kaas, Gyldendal 2006)
Opgave 4

I skal bruge:

Tre pinde, målebånd og en udendørs vinkel-måler.

A. Lav en trekant med sidelængder på                mellem 10 og 20 m.

B. Hvad er størrelsen af hver vinkel?

     Gæt først og mål bagefter med jeres              udendørs vinkelmåler.

C. Skriv resultaterne i et skema.

 

D. Lav andre trekanter med sidelængder på          mellem 10 og 20 m, og find størrelsen af 

     hver vinkel.
 

     Gæt først, og mål bagefter med jeres uden-

     dørs vinkelmåler.

Opgave 5

I skal bruge:

Syv pinde, et målebånd

og en udendørs vinkelmåler.

 

Tegningen er i målestoksforhold 1:200.

 

I skal lave figuren på tegningen

ved at sætte pinde i punkterne A-G.

 

14 m

7 m

14 m

7 m

13 m

9 m

A

B

C

D

E

F

90

48

65

83

45

G

A. Sæt pinde i punkterne A-G.

     Der skal være 14 m mellem A og G.

B. Læg jeres udendørs vinkelmåler på siden i

     punktet A, og sigt på punktet G. Jeres uden-

     dørs vinkelmåler skal vise 0 grader.

C. Drej sugerøret til 90 grader. Punkt B er 7 m

     væk i sigteretningen.

     Mål op og sæt en pind i punktet B.

D. Flyt jeres udendørs vinkelmåler til punkt B, 

     og sigt på punktet A.

     Drej sugerøret til 48 grader. Punkt C er 7 m 

     væk i sigteretningen.

E. Fortsæt på samme måde med at finde og

     sætte pinde i punkterne D-F.

F. Mål afstanden mellem F og G og sammen-

    lign med tegningen i bogen. 

bottom of page