top of page
FARAO-læsning

Fokus på

FARAO læsning

FARAO læsning

Forudsige
 • Gæt på hvad teksten handler om. Skriv et par noter ned...
   

 • Inddel teksten i lige så mange stykker, som I er personer.
   

 • Aftal hvem der er konge for hvert stykke. Det er kongen, der begynder.
   

 • NB! Når I går i gang med at læse de enkelte tekststykker, skal I igennem punkterne A-R-A for hvert tekststykke!

Afklare
 • Afklar ord og begreber
   

 • Kongen for tekststykket nævner først svære ord og begreber
   

 • Tal om ordenes betydning 

Resumere
 • Kongen laver et resumé af tekststykket, de øvrige lytter efter, om han har det vigtigste med
   

 • Tilføj andet vigtigt...

Argumentere
 • Stil kongen hv-spørgsmål. Kongen skal bevise sine svar ved at vise, hvor i teksten svaret står
   

 • Forudsig hvad det næste tekststykke handler om

Overblik
 • Når hele teksten er læst, skal I fortælle gruppen/holdet/klassen, hvad I mener, forfatteren vil med teksten
   

 • Fortæl om jeres forudsigelser af teksten var rigtige

FARAO læsning

 

FARAO læsning er en rigtig god metode til at få gjort alle elever til aktive læsere. Metoden lægger op til, at eleverne sidder i grupper og læser samme tekst.

Metoden kan bruges til berettende, beskrivende, forklarende og diskuterende teksttyper – altså således også i rigtig mange fag. Metoden egner sig formodentlig bedst til mellemtrinnet, og den vil være en god forløber for en egentlig læsehuskeliste for den enkelte elev.

Det giver bedst mening at benytte denne læseforståelsesstrategi, når eleverne skal læse en krævende tekst – ellers vil de måske nok synes, at det er en lidt omstændelig måde at læse på.

bottom of page