top of page

Faglig læsning i kristendoms-kundskab

Arbejdet med faglig læsning i kristendomskundskab er udførligt beskrevet i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet

Kristendomskundskab

Teksterne i kristendomskundskab minder på mange måder om teksterne i historiefaget, og derfor kan mange af de metoder, der er beskrevet i afsnittet om faglig læsning i historie også benyttes i kristendomskundskab.

 

Der er dog også forskelle mellem de to fags tekster. Hvor historiske tekster primært er berettende (i de fleste undervisningsmaterialer), så forholder det sig ikke sådan i kristendomskundskab. Her er mange tekster primært beskrivende.

 

Der er et par andre typiske kendetegn for teksterne i kristendom, som i hvert fald i indskolingen og på mellemtrinnet gør fagets tekster til noget specielt, sammenlignet med de andre fags tekster.

 

Først og fremmest vil eleverne opleve, at de ind imellem skal forholde sig selvstændigt til - og give udtryk for deres mening om det læste. Det, der ofte mangler i historiefagets tekster, er altså en del af dette fags tekstunivers. Det skal der tages højde for i den faglige læsning for faget. Dette område har vi behandlet i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet, så det gør vi ikke her.

 

Dernæst er kristendomskundskab måske det fag, hvor eleverne oftest vil opleve at læse tekster, hvor der optræder sammenligninger. Der findes en god og enkel notatteknik til at anskueliggøre sammenligninger, som det kan anbefales at lære eleverne at benytte, nemlig Venn-diagrammet (se under notatteknikker).

 

I uddybningerne til højre herfor tager vi udgangspunkt i 1. kapitel fra bogen Liv og religion for 6. klasse fra Gyldendal. Kapitlet kan ses online ved at følge linket her.

 

 

bottom of page