top of page

Faglig læsning i geografi

Geografifagets tekster stiller, på linje med de øvrige naturfag, store krav til elevernes læsefærdigheder - og til lærerens viden om faglig læsning.

Geografi

En hurtig analyse af to kapitler fra materialet GEOS, grundbog B og C viser, at fordelingen af teksttyper ser således ud:

 

 • berettende tekst: ca. 12 %

 • beskrivende tekst: ca. 63 %

 • forklarende tekst: ca. 17 %

 • instruerende tekst: ca. 4 %

 • diskuterende tekst: ca. 4 %

 

Det første, der springer i øjnene, er måske, at der ikke er mange afsæt til diskussioner i faget geografi. I formålet for faget står der blandt andet således:

 

 

 

 

 

 

 

 

Der lægges altså op til, at eleverne skal tage stilling og forholde sig til mulighederne for egen handling. Det er derfor vigtigt at beruge de oplæg, der er, til grundige diskussioner. 

 

Som for de andre naturfag gælder det ligeledes for geografi, at eleverne bliver præsenteret for emner/temaer, som de formodentlig ikke ved ret meget om i forvejen. Derfor er det igen vigtigt, at arbejde bevidst med elevernes forforståelse, inden læsningen påbegyndes. Det kan fx gøres ved:

 

 • samtale om titlens og overskrifters betydning

 • emnekendskab

 • VØL-modellen

 • Tip en tekst

 • teksttypekendskab

 • mindmap 

 

I arbejdet med faglig læsning i geografi har vi først og fremmest valgt at gå i dybden med brugen af grafiske elementer. Dernæst sætter vi fokus på taksonomier - det at forholde sig til klassifikationer af begreber i sit notatarbejde. Begge dele kan der læses om ved at følge linkene i højre side.  

bottom of page