top of page
Kompositionsdiagram

Fokus på

kompositions-

diagrammer

Kompositionsdiagrammer

 

Kompositionsdiagrammer er meget anvendelige til især komplicerede, beskrivende tekster. Diagrammet har til hensigt at hjælpe eleven med at få overblik over alle de oplysninger, teksten indeholder.

I eksemplet herunder har vi taget udgangspunkt i teksten om det menneskelige skelet, som vi har brugt som eksempel på beskrivende teksttyper.

 

Det kan være lidt en balancegang at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at benytte kompositionsdiagrammet. Teksten må ikke være for let og indeholde for få begreber, der står i forhold til hinanden – så er det hurtigere bare at lave et kolonnenotat. Teksten må til gengæld heller ikke blive alt for kompleks, som for eksempel med Det periodiske system i fysik/kemi – så er det bedre at bruge et begrebskort.

bottom of page