top of page
Læsepolitik

Vores læsepolitik - med udgangspunkt i den interaktive læsemodel

Om læsepolitikken

 

 

Teoretisk fundament

For læsepolitikken

En god læsefærdighed består helt overordnet af to hovedkomponenter, nemlig afkodning og læseforståelse. Afkodning forstået som den færdighed, der sætter læseren i stand til at se, at krusedullerne på papiret repræsenterer bogstaver, at bogstaverne har hver deres navne og lyde, og hvis man sætter lydene sammen, opstår der ord – ord vi genkender fra det talte sprog.

 

Ovenstående er en rigtig, men lidt unuanceret betragtning om, hvad læsning er. Det bliver tydeligt, når der i stedet tages udgangspunkt i den interaktive læsemodel. 

Formål

Med læsepolitikken

Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling. Eleverne skal beherske kulturteknikken læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle i trin i skoleforløbet, at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser.

 

Med en læsepolitik vil vi opnå, at tilegnelsen af kulturteknikken læsning foregår i en naturlig progression gennem hele skoleforløbet. 

Indhold og omfang

Af læsepolitikken

Læsepolitikken dækker alle klassetrin fra 0. – 9. Klasse. For hvert klassetrin indeholder læsepolitikken konkrete forslag til, hvordan arbejdet med elevernes læseudvikling kan gennemføres – både i danskfaget, i naturfagene og i de øvrige humanistiske fag.

 

Læsepolitikken indeholder ligeledes en gennemgang af vores læsesyn, konkrete forslag til, hvilke læseforståelsesstrategier, der med fordel kan benyttes både før, under og efter læsning af en tekst, eksempler på, hvordan arbejdet med læsning kan implementeres i lærerens årsplan og meget mere.

Please reload

bottom of page