top of page

Faglig læsning i samfundsfag

Arbejdet med faglig læsning i samfundsfag handler i første omgang om at begrænse sig! Der findes mange rigtig gode og meget omfattende materialer, og som undervisere skal vi være gode til at vælge ud, hvad der virkelig er væsentligt at læse.

Samfundsfag

I samfundsfag vil eleverne primært møde beskrivende, forklarende og diskuterende tekster - og så en hel del grafik. Der er variationer mellem de enkelte materialer.

 

Først og fremmest er det væsentligt at være opmærksom på fagets læsemængde i det hele taget. Samfundsfag er et læsetungt fag, og det er vigtigt ikke at overbebyrde eleverne, så det bliver "for meget af det gode". Her er et eksempel på forskellen i læsemængde fra tre forskellige materialer:

 

  • Tjek samfundet fra forlaget Columbus er tænkt som grundbog i både 8. og 9. klasse.

    • 170 sider

  • Samfundsstudier fra forlaget Gyldendal er ligeledes tænkt som grundbog i både 8. og 9. klasse.

    • 222 sider

  • Samfundsfag 8 fra forlaget Gyldendal er tænkt som grundbog i 8. klasse.

    • 216 sider

 

Som det fremgår, er variationen stor. Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det andet, men det er som underviser væsentligt at være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis skal arbejde med - og læse alt hvad der er i et undervisningsmateriale. Som udgangspunkt bør læsemængden fra uge til uge efter vores overbevisning ikke overstige 7-8 sider, hvis teksterne er forholdsvist svært tilgængelige.

 

 

bottom of page