top of page

Læsning i

indskolingen

Læsning er en så stor del af alle menneskers hverdag, at det ikke lader sig gøre at komme udenom.

 

Det er derfor ualmindeligt vigtigt, at eleverne kommer godt fra start i deres læseudvikling.

Positive forventninger! 

 

Når eleverne begynder i skole kommer de med forskellige forudsætninger for at lære. Det gælder også for deres forudsætninger for at lære at læse. En del af årsagerne til disse forskellige forudsætninger kan findes i den, man kalder for den sociale arv – altså de faktorer i nærmiljøet, der har betydning for den enkelte elevs forudsætninger for at lære at læse.

 

Normalt fokuserer man i denne sammenhæng på hjemmet, den enkelte elev kommer fra. Og hjemmet har bestemt betydning. Langt de fleste af de elever, der går på gymnasiet og fortsætter på videregående uddannelser, kommer fra hjem, hvor forældrene også har en god uddannelse. Elever fra sådanne hjem har helt grundlæggende bedre forudsætninger for at falde naturligt ind i en skolehverdag og tilegne sig nye færdigheder, herunder også læsefærdigheder. Dette forhold er dokumenteret i mange undersøgelser.

 

Hvad man måske ikke så tit fokuserer på er, at det ikke kun er hjemmet, der har betydning for den enkelte elevs forudsætninger for at lære at læse; det har hele det lokalområde, eleven vokser op i. Det viser internationale undersøgelser. Det er positivt for forudsætningerne for at lære at læse at vokse op i et område med en videregående uddannelsesinstitution, et bibliotek, boghandlere og så videre. En elev, der kommer fra et hjem med generelt mindre gode økonomiske og uddannelsesmæssige vilkår, kan således sagtens klare sig ganske glimrende, hvis det omgivende samfund påvirker i positiv retning.

 

Carsten Elbro konkluderer i sin bog Læsning og læseundervisning, at det måske kan skyldes at forventningspresset alene spiller en afgørende rolle for elevernes forudsætninger for at lære at læse. Forventningspresset lyder umiddelbart så negativt, men det skal egentlig forstås direkte modsat i denne sammenhæng. Eleverne glæder sig som regel selv til at begynde i skole – blandt andet fordi, de så kan lære at læse. Hvis både hjemmet og de omgivende samfund understøtter disse forventninger, er det udelukkende positivt. 

 

Der er ligeledes lavet undersøgelser, der viser en tendens til, at elever der vokser op i et område, hvor kommune og skoler har en helt klar og tydelig målsætning for arbejdet med læsning – en handleplan eller en læsepolitik, og hvor skolerne aktivt gør en indsats for at informere forældrene om arbejdet med læsning og læseundervisning, generelt har de bedste forudsætninger for at udvikle sig til dygtige læsere.

 

Det er således kun positivt at ikke kun eleverne har forventninger til at skulle lære at læse; det gælder også for lærerne.  

bottom of page