top of page
Faglig læsning i udskolingen

Læsning i

udskolingen

Det handler nu i høj grad om, at lære at læse og forstå teksterne i alle de nye fag, eleverne stifter bekendtskab med i udskolingen.

Nye krav til læsefærdighederne! 

 

I udskolingen øges fokus på læsning og forståelse af informerende, faglitterære tekster. Kompleksiteten i de faglige tekster fordrer, at eleverne kan skelne mellem teksttyper, og der stilles dermed større krav til elevernes evne til at vælge hensigtsmæssige læsemetoder og læseforståelsesstrategier. Faglig læsning defineres som det at læse for at lære. Via læsning af sagprosatekster tilegner læseren sig ny viden. Læsning af faglige tekster stiller følgende krav til elevernes læsefærdigheder:

 

  • Læserens faglige ordkendskab

  • Læserens genrekendskab (læserens kendskab til teksttyper)

  • Læserens evne til at aktivere relevant forhåndsviden om emnet og integrere ny med allerede eksisterende viden

  • Læserens evne til at drage følgeslutninger

  • Læserens metakognitive færdigheder (fx bevidsthed om læseformål og læseudbytte)

  • Læserens kendskab til særlige sproglige træk ved fagets tekster

  • Læserens evne til at følge den røde tråd i teksterne

bottom of page