top of page

Faglig læsning i natur og teknologi

Natur/teknologi er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

 

Arbejdet med læsning i dette fag er beskrevet udførligt i vores bog, Faglig læsning på mellemtrinnet, som der henvises til på forsiden.

Natur/teknologi

Naturfaglige tekster består primært af beskrivende, forklarende og instruerende tekster, samt en hel del grafiske elementer. Teksterne vil ofte være informationstætte og komprimerede, hvilket stiller krav til elevernes læsefærdigheder.

 

Elevernes forhåndsviden om det enkelte emne har stor betydning for deres læseforståelse og for det udbytte de får af at læse tekster om emnet. Det er derfor vigtigt at arbejde bevidst med elevernes forforståelse. Det kan gøres på mange måder. Det kunne fx være:

 

  • samtale om titlens og overskrifters betydning

  • emnekendskab

  • VØL-modellen

  • Tip en tekst

  • teksttypekendskab

  • mindmap 

 

Allerbedst ville det nok være, hvis der var tid til at tage ud på ekskursion eller lignende og få lidt "hands on" erfaring med emnet. Ofte placeres ture ud af huset måske først ved afslutningen af et forløb, men i læseforståelsesøjemed vil det være en god idé ind imellem at lave om på rækkefølgen - og så kan det naturligvis også skabe øget motivation hos eleverne.

 

I natur/teknologi vil eleverne opleve, at de hele tiden støder på nye ord og begreber, som de ikke kendte i forvejen. Det vil derfor være en god idé at arbejde målrettet med elevernes ordforråd. Læs mere om dette ved at følge linket til højre herfor.

 

Derudover sætter vi fokus på de typiske kendetegn, der er for naturfaglige tekster. Det kan der ligeledes læses mere om ved at følge linket i højre side.

 

I beskrivelsen af arbejdet med ordkendskab og med teksternes typiske kendetegn tager vi udgangspunkt i materialet Puls - natur/teknik for 3. klasse fra Gyldendal. Det vil være godt at have denne bog åben samtidig med. Den kan ses i uddrag ved at klikke på billedet af bogen i højre side.

 

 

 

bottom of page