top of page

Faglig læsning i biologi

Biologi er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

Biologi

I biologi møder eleverne tekster, der på mange måder udfordrer deres læsefærdigheder. I forhold til den interaktive læsemodel er det især områderne viden om verden, ordkendskab og metabevidsthed, der stilles krav til. Derfor er det ligeledes et fag, der stiller store krav til lærernes viden om faglig læsning. 

 

I det efterfølgende tager vi udgangspunkt i tekstuddrag fra systemet BIOS, grundbog A for 7. klassetrin - nærmere bestemt det første kapitel, der behandler emnet ferskvand. Teksten kan ses ved at følge linket her.

 

Elevernes forforståelse

Det er formodentlig de færreste elever, der har en stor viden om emnet ferskvand i forvejen. Det er generelt, at mange af de emner og temaer, som faget behandler, vil være fremmede for langt de fleste elever. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med elevernes forforståelse, inden der tages fat på at nyt emne eller tema. Der er mange måder at arbejde med forforståelse på. I systemet BIOS indledes hvert nyt emen med en "øjenåbner" og en række spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i ved en samtale om emnet. Bedst vil det formodentlig være at tage på ekskursion, men hvis tiden ikke tillader det, er der konkret inspiration hente under læseforståelsesstrategier  og under notatteknikker. Det kunne fx være:

 

  • samtale om titlens og overskrifters betydning

  • emnekendskab

  • VØL-modellen

  • Tip en tekst

  • teksttypekendskab

  • mindmap 

 

Derudover er det helt centralt at arbejde med elevernes ordkendskab og med tekststrukturer. Begge dele kan der læses uddybende om ved at følge linkene i højre side.

bottom of page