top of page
Stikord

Fokus på

stikord, referat

og resumé

Stikord, referat og resumé

 

Det er vores indtryk, at det ind imellem er lidt tilfældigt, om eleverne bliver bedt om at lave henholdsvis stikord, resumeer eller referater af det læste. Det er ikke hensigtsmæssigt. Det er godt, at metoderne benyttes meget, men de skal benyttes rigtigt, for at det kan give mening for eleverne. I det efterfølgende gennemgår vi, hvordan vi synes de tre metoder bedst kan benyttes.

Stikord
Når eleverne bliver bedt om at tage stikord eller nøgleord – kært barn har mange navne, så giver det bedst mening, hvis hensigten er, at eleverne efterfølgende mundtligt skal genfortælle, hvad de har læst.

Resumé
Et resumé er en selvstændig mundtlig eller skriftlig genfortælling af det læste. I et resumé bestemmer den enkelte elev selv rækkefølgen for, hvornår hun vil fortælle om hvad – og det læste genfortælles i elevens eget sprog. Resumeet er således et godt redskab, hvis vi gerne vil have vores elever til at formulere sig selvstændigt og frit. 

Referat
Et referat er en udførlig skriftlig genfortælling af det læste. Informationerne genfortælles i den rækkefølge, de blev fortalt om i teksten – og eleven bruger tekstens sprog. Referatet er således velegnet, hvis vi ønsker at eleverne skal levere en nøjagtig, kronologisk og præcis gengivelse af det læste.

bottom of page