top of page
Ordkendskabskort

Fokus på

ordkendskab

Ordkendskabskort

 

Vi ved fra forskning, at der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og læseforståelse – undervisning rettet mod at udvikle et godt ordforråd hos eleverne, er dermed også undervisning rettet mod en forbedret læseforståelse. (Merete Brudholm)

Med et ordkendskabskort kan du sætte fokus på de ord eller begreber, der er nye for eleverne, og som det er vigtigt, at de forstår. Kortene er tidskrævende at bruge, derfor er det væsentligt, at det kun er de absolut vigtigste begreber, der føres ind i ordkendskabskort.

Hvad er det?

Det er ikke...

det samme som en pyramide, fordi en pyramide er en tredimensionel figur.

En ligesidet trekant

En trekant er en todimensionel geometrisk figur med tre sider og en vinkelsum på 180 grader

Trekant

Kendetegn

Den har tre sider, der kan være lige lange, men de skal ikke være det

Den har tre vinkler, der tilsammen altid giver 180 grader. Den ene kan være en ret vinkel.

Man kan finde arealet af en trekant ved at sige: 1/2 x højde x grundlinje.

En retvinklet trekant

En ligebent trekant

Eksempler

bottom of page