top of page
Faglig læsning
Læsning og læseundervisning hører ikke til ét bestemt fag. Læseundervisning bør finde sted i ethvert bogligt fag i folkeskolen.

Faglig læsning

 

 

I løbet af de seneste år er rigtig mange skoler gået i gang med at uddanne enkelte af deres lærere til læsevejledere. Det kan sagtens være en opgave for læsevejlederen at initiere skolens, teamets eller den enkelte faglærers arbejde med læseundervisning – men det er ligeledes den enkelte faglærers ansvar at være opsøgende og videbegærlig inden for området læsning i netop hans fag. 

Det er således ikke kun en faglærers ansvar at præsentere eleverne for sit fags kerneområder; det er også hans opgave at hjælpe eleverne med at opnå færdigheder, der kan støtte dem i tilegnelsen af disse kerneområder.

 

Elisabeth Arnbak har i sin bog Faglig læsning – fra læseproces til læreproces beskrevet rigtig godt, hvorledes hun ser sammenhængen mellem den faglige læsning og undervisningen. Vi har taget udgangspunkt i nogle af disse tanker, og derefter har vi modelleret og tilpasset det hele til behovene på vores skole. 

 

Der er en række elementer, der kan påvirke den enkelte elevs mulighed for at tilegne sig viden. På personplanet er der eleven selv, lærerne og kammeraterne. Derudover er der omgivelserne. Når det handler om at optimere elevernes mulighed for at læse for at lære, bør det sikres at:

 

  • Læreren har et solidt fagligt overblik over sit fag. Læreren bør ved årets begyndelse vide, hvilke emner og temaer, eleverne skal igennem i løbet af året, hvorledes disse emner og temaer indbyrdes hænger sammen – og også meget gerne, hvorledes disse fagområder kan hænge sammen med undervisningen i elevernes øvrige fag.

  • Læreren besidder gode pædagogiske og fagdidaktiske kompetencer. 

  • Læreren har kendskab til og forstår Ehris interaktive læsemodel, da denne model er grundlaget for læseundervisningen på vores Skole

  • Læreren har et indgående kendskab til alle teksttyper, men især de af dem, der optræder i hans fag.

  • Læreren har et indgående kendskab til, hvilke læseforståelsesstrategier og notatteknikker, det vil være relevant for eleverne at mestre i hans fag

  • Læreren har kendskab til de fagsproglige kendetegn, der gør sig gældende i hans fag

  • Læreren bevidst arbejder med at bevidstgøre eleverne om, hvorfor de læser en tekst, hvad det forventes, at de får du af teksten, hvordan denne nye viden kan forankres på den viden, de i forvejen er i besiddelse af – og i det hele taget sikrer sig, at eleverne er læringsparate.

 

 
bottom of page