top of page

28 94 85 11

Kurser i faglig læsning

 

I alt vores arbejde tager vi udgangspunkt i professor Linnea Ehri's interaktive læsemodel. På alle vores kurser vil den interaktive model blive gennemgået som teoretisk fundament. Vi tilbyder kurser i naturfag, humanistiske fag og dansk for faglærere. Vi afholder ligeledes kurser for læsevejledere eller for hele skoler - se nedenfor.

 

Det er naturligvis også muligt at få skræddersyet et kursus efter netop jeres behov.   

Naturfag

Vi ser på det, der er helt specifikt for faglig læsning i Naturfagene inden for områder som forforståelse, teksttyper, ordkendskab og notatteknikker med videre.

 

Vi har masser af eksempler fra hverdagen, praktiske øvelser og vi tilstræber, at det, du lærer på kurset, er lige til at gå hjem og bruge i hverdagen.

 

 

Matematik

På matematikkurset vil vi dykke ned i matematikkens særlige sprog og hvordan man arbejder med det. Vi har masser af eksempler fra hverdagen, praktiske øvelser og vi tilstræber, at det, du lærer på kurset, er lige til at gå hjem og bruge i hverdagen.

Afdeling eller team

Er I et årgangs –eller afdelingsteam, der kunne tænke jer at dykke ned i faglig læsning, så tilbyder vi et kursus, der dækker den faglige læsning i alle fag.

 

I vil få indsigt i jeres egne fag men også blive præsenteret for, hvad der er fokus på i andre. Vi har masser af eksempler fra hverdagen, praktiske øvelser og vi tilstræber, at det, I lærer på kurset, er lige til at gå hjem og bruge i hverdagen.

 

I vil på kurset få mulighed for at lave en plan for implementering af den faglige læsning netop for jeres årgang eller afdeling.

Hele skolen

Har I brug for, at hele skolen får sat arbejdet med faglig læsning i alle fag i system, så afholder vi gerne en række workshops på jeres skole.

 

Vi kan tilbyde kurser for alle faggrupper, og vi kan arrangere læsebånd for skolen - alt naturligvis med udgangspunkt i et solidt teoretisk fundament, men også med en praksisdel, der er lige til at implementere i det daglige arbejde.

 

 

Få dine kolleger med!

Er du læsevejleder eller en del af et læsevejlederteam og synes, at det kan være svært at inspirere dine kolleger til at undervise i faglig læsning, så tilbyder vi et kursus, der hjælper dig på vej.

 

Vi gennemgår den Interaktive læsemodel (Ehri) som det teoretiske fundament. Vi klæder dig på fagligt og har masser af idéer til hvordan du kommer videre med faglig læsning på din skole.

Læsepolitik

Skal din skole til at lave en ny læsepolitik, og mangler I ideer til, hvordan den kan bygges op, så hjælper vi gerne.

 

Vi kan holde et oplæg for jer, hvor vi skitserer hele forløbet fra idé til færdig politik, tilpasset netop jeres behov.

 

Humanistiske fag

Vi ser på det, der er helt specifikt for faglig læsning i de humanistiske fag inden for områder som forforståelse, teksttyper, ordkendskab og notatteknikker med videre.

 

Vi har masser af eksempler fra hverdagen, praktiske øvelser og vi tilstræber, at det, du lærer på kurset, er lige til at gå hjem og bruge i hverdagen.

Dansk

Hvis dansklærerne på jeres skole har brug for inspiration til, hvordan arbejdet med elevernes danskfaglige læseudvikling kan gribes an, så kan vi hjælpe.

 

Vi kan holde et kursus for dansklærerne, hvor vi gennemgår metoder til evaluering og opfølgning på læsetests, demonstrerer arbejdet med læsehastighed og læsemetoder.

bottom of page