top of page

Faglig læsning i historie

Arbejdet med faglig læsning i historie er udførligt gennemgået i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet, som vi henviser til på forsiden. Her findes også 16 kopiark til brug i arbejdet med faglig læsning i historie.

Bag om teksterne

Vi har talt og skrevet om det mange gange allerede, men vi gør det lige én gang til! Teksttyperne er forskellige fra hinanden, fordi hver teksttype tjener et bestemt formål.

 

I historiefaget optræder der især mange berettende og beskrivende tekster. Formålet med en berettende tekst er at berette om begivenheder eller tilstande. Formålet for beskrivende tekster vil tyåisk være netop at beskrive hvordan noget er eller ser ud eller hvad noget kaldes. 

 

I formålet for faget står der således i Fælles mål 2009:

 

  • Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. 

 

 

Det forventes altså, at eleverne skal have en holdning til historiske begivenheder og tilstande. Det lægger fagets tekster ikke altid op til - faktisk er det sjældent helt oplagt, at eleverne skal synes noget om det, de læser.

 

Derfor er det vigtigt, at læreren hjælper eleverne på vej hen mod at forholde sig til fagets tekster. Det kan fx gøres ved hjælp af følgende metoder:

 

  • tekstproblemløsning (se under notatteknikker)

  • stil spørgsmål til teksten (se under læseforståelses-strategier)

 

 

 

bottom of page