top of page

Faglig læsning i biologi

Biologi er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

Metabevidsthed

Vi tager fortsat udgangspunkt i teksten om ferskvand fra undervisningssystemet BIOS, grundbog A for 7. klassetrin. 

 

Når elever præsenteres for en krævende tekst kan de reagere på forskellige måder. Nogle elever vil virkelig gøre sig umage og næsten gå helt ind i sig selv i processen med at forstå det læste. Andre elever kommer til at læse på overfladen som en konsekvens af, at de ikke forstår det, de læser. Det kender de fleste af os sikkert - pludselig har vi læst 2-3 sider, og vi har ingen anelse om, hvad der stod!

 

Når vi taler om metabevidsthed i forbindelse med faglig læsning, så skal det forstås således, at eleverne hele tiden under læsningen skal være bevidste om, hvad de er i gang med, og hvordan det går med det, de er i gang med. De skal med andre ord tage "helikopterbriller" på og se sig selv og processen ovenfra.

 

Rollelæsning

For at sikre, at det ikke kun er de af eleverne, der har metabevidstheden på plads,  der får noget ud af at læse den krævende tekst, vil det være en rigtig god idé at benytte rollelæsning. 

 

Der findes flere varianter af rollelæsning, og der kan læses uddybende om disse (fx FARAO-læsning) under notatteknikker og under læseforståelsesstrategier. Kort fortalt så sættes eleverne sammen i små grupper af typisk 4 elever. Hver enkelt elev varetager en opgave i forbindelse med læsningen, således at alle fire elever er aktivt involveret i forståelsesarbejdet.

 

Læsehuskelisten

En anden måde at sikre elevernes metabevidsthed på, kan være at benytte læsehuskelisten (se under notatteknikker). Læsehuskelisten er som udgangspunkt tænkt som et individuelt redskab, men der er ikke noget i vejen for at fx to elever arbejder sammen om listen under læsningen. 

 

Uanset hvad...

Hvad enten eleverne benytter læsehuskelisten eller de læser rollelæsning, så er det en (tids)krævende proces. Eleverne bør derfor ikke skulle læse alt for lange passager på denne måde. Vælg ud, hvilke dele af teksten, der virkelig er vigtig - og lad eleverne benytte redskaberne til disse tekststykker.

bottom of page