top of page

Faglig læsning i biologi

Biologi er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

Ordkendskab

Vi tager fortsat udgangspunkt i teksten om ferskvand fra undervisningssystemet BIOS, grundbog A for 7. klassetrin. 

 

Behandlingen af emnet Ferskvand strækker sig over 22 sider i bogen. Hvert nyt afsnit indledes, som tidligere nævnt, med en øjenåbner og en række spørgsmål, der lægger op til en indledende drøftelse om emnet. I sidemarginen optræder der faktabokse med en uddybning af udvalgte ord og begreber - her kaldet Nyttige begreber

 

Det er en rigtig god hjælp, når et undervisningssystem hjælper læsningen på vej med en fremhævning af sådanne begreber. I kapitlet Ferskvand optræder der 49 nyttige begreber. Det er rigtig mange! 

 

Giv et tydeligt læseformål

I sådanne tilfælde er det virkelig vigtigt, at læreren giver eleverne et helt præcist læseformål. Det vil være de færreste elever, der af sig selv sætter sig ind i alle disse begreber - de er nødt til at få hjælp. Læseformålet skal gøre det helt præcist for eleverne, hvad der forventes af dem. Hvad skal de have forstået eller være i stand til efter endt læsning?

 

Det muliges kunst

Da ingen af os er biologilærere, er vi formodentlig omtrent på elevniveau, når det kommer til vores forforståelse af området ferskvand.

 

I arbejdet med ordkendskab anbefaler vi fx at arbejde med ordkendskabskort. Det er dog helt umuligt med så mange begreber. Derfor er det måske en idé som lærer at lave en prioritering i arbejdet med alle disse begreber? Nogle begreber må være væsentligere end andre - prøv at lave en prioriteret liste med begreberne. Den kunne se sådan ud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så fremdeles, indtil alle 49 begreber er blevet vurderet. Lav listen til eget brug, så det bliver nemmere at lave et præcist læseformål - eller lad eleverne få denne liste, så de ved, hvad de især skal fokusere på, når de læser. 

 

Brug evt. et begrebskort

Som et alternativ til ordkendskabskort kan et begrebskort bruges i denne sammenhæng (se mere under notat-teknikker). Første gang eleverne skal lave et begrebskort bør læreren lave det sammen med dem. Kapitlet om ferskvand udmærker sig i denne sammenhæng ved at være det første emne, eleverne skal arbejde med i et fag, der ligeledes er helt nyt for dem. Modellér for eleverne, hvad det er, du gerne vil have dem til at gøre fremover.

 

Det vil være en rigtig god idé at gennemgå de absolut væsentligste ord og begreber, inden læsningen påbegyndes. 

 

 

Se eksempel på begrebskort

(klik på billedet herunder)

bottom of page