top of page

Faglig læsning i samfundsfag

Arbejdet med faglig læsning i samfundsfag handler i første omgang om at begrænse sig! Der findes mange rigtig gode og meget omfattende materialer, og som undervisere skal vi være gode til at vælge ud, hvad der virkelig er væsentligt at læse.

Diskussioner

Endelig et fag, hvor eleverne skal forholde sig til det, de læser og arbejder med! I formålet for faget er det nævnt, at:

 

  • undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund
     

  • undervisningen skal bidrage til, at eleverne udvikler et personligt tilegnet værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen

 

 

Det varierer, hvor meget de enkelte materialer lægger op til diskussioner - og hvordan, de gør det. Fælles for de materialer, vi har set på, er det dog, at de alle i vid udstrækning inviterer eleverne til at forholde sig til det læste.

 

Materialerne indeholder diskuterende tekster, men det er faktisk mere typisk, at der for eksempel benyttes en beskrivende tekst, der efterfølges af en række spørgsmål, hvor eleverne skal forholde sig til det læste.

Eksempel fra Tjek samfundet s. 48 (Forlaget Columbus)

Eksemplet her er meget tydeligt sat op som to modsatrettede meninger om et emne. I sådanne tilfælde kan man lade eleverne benytte metoden Hvad synes du? som der henvises til til højre herfor.

Eksempel fra Samfundsstudier s. 169 (Forlaget Gyldendal)

Eksemplet her er ligeledes en diskuterende tekst. Kendetegnene er ikke helt så tydelige, som i eksemplet ovenfor, men metoden Hvad synes du?  er stadig rigtig velegnet til denne form for tekster.

Hvad synes du?
bottom of page