top of page

Faglig læsning i samfundsfag

Arbejdet med faglig læsning i samfundsfag handler i første omgang om at begrænse sig! Der findes mange rigtig gode og meget omfattende materialer, og som undervisere skal vi være gode til at vælge ud, hvad der virkelig er væsentligt at læse.

Ord og begreber

Samfundsfag er et muligt prøvefag. Eleverne prøves i følgende tre områder:

 

  • inddrage relevant viden om samfundsforhold
     

  • analysere, fortolke og anvende kilder
     

  • anvende faglige begreber

 

En tredjedel af vurderingen bygger altså på elevernes evne til at anvende faglige begreber. Blandt andet derfor er det vigtigt at arbejde bevidst med ord og begreber i faget.

 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte undervisnings-materialer forholder sig til centrale ord og begreber i teksterne. Her er et par eksempler:

 

 

 

 

Eksempel fra Samfundsfag 8 s. 6 (Forlaget Gyldendal)

Samfundsfag 8 og 9 indledes hvert kapitel med en oversigt over de centrale ord og begreber, eleverne vil møde i den efterfølgende tekst. Det er en stor hjælp, når eleverne skal gives et tydeligt læseformål. Derudover afsluttes hvert kapitel med en række spørgsmål, som sætter begreberne i spil, således at de kan blive en del af elevernes aktive ordforråd. 

Eksempel fra Tjek samfundet s. 23 (Forlaget Columbus)

Tjek samfundet afsluttes hvert kapitel med en side, der har overskriften Det skal jeg kunne, hvor der sættes fokus på de væsentlige begreber. Det kan være en god idé at se på den side, når læseformålet skal bestemmes.

Andre materialer fremhæver de væsentlige ord og begreber i faktabokse - eller gør noget helt andet.

 

Man kan også være i en situation, hvor man som lærer har valgt at benytte tekster fra forskellige materialer. Det kan gøre det lidt vanskeligere at finde en ensartet metode, som sikrer, at eleverne hele tiden har fokus på begreberne. Læs mere om, hvordan dette kan håndteres i højre spalte.

En metode

En metode til at sikre sig, at eleverne hele tiden holdes til ilden i forhold til arbejdet med fagets ord og begreber, er vist i årsplanen herunder (klik på billedet for at se den i stor størrelse).

 

For hvert forløb, eleverne skal igennem, er de centrale ord og begreber fremhævet med rød skrift i årsplanen. Det kræver selvfølgelig en indsats indledningsvis, til gengæld har man sikret sig, at fagets ord og begreber er en central del af undervisningen.

 

Ved at følge denne metode, sikrer man sig ligeledes, at arbejdet med ord og begreber gennemføres ensartet, også selv om man fx benytter tekster fra forskellige undervisningsmaterialer.

bottom of page