top of page

Faglig læsning i geografi

Geografifagets tekster stiller, på linje med de øvrige naturfag, store krav til elevernes læsefærdigheder - og til lærerens viden om faglig læsning.

Taksonomier

I det efterfølgende tager vi udgangspunkt i kapitel 1 fra materialet GEOS, grundbog C fra Gyldendal. Kapitlet kan ses ved at klikke på billedet nederst i højre side.

 

Hvad er en taksonomi?

Begrebet stammer egentlig fra biologien, og det dækker over læren om organismers klassefikation, dvs. deres indplacering i et klasseifikationssystem.

 

Et eksempel på en klassisk taksonomi for en labradorhund ser fx således ud:

 

  • den hører til i riget dyr (dyreriget)

  • under rækken af hvirveldyr

  • under klassen pattedyr

  • i ordenen af rovdyr

  • under familien hunde

  • nærmere betegnet underfamilien ægte hunde

  • i slægten canis

  • af arten tamhunde

  • af racen labrador!

 

Så skulle det vist være på plads! Helt så indviklet er det heldigvis sjældent. I eksempelteksten finder vi teksonomier over: Jordens 4 sfærer, vandets 3 tilstandsformer, 3 årsager til bevægelse i vand, 3 kystgrupper, 4 tidevandsformer, samt 3 former for vandforurening.

 

Det er en god idé at lære eleverne at være opmærksomme på disse taksonomier og at illustrere dem grafisk i deres noter, for eksempel ved hjælp af kompositionsdiagrammer. Det kunne se således ud:

 

Jordens 4 sfærer 

 

 

 

 

 

Klik på billedet....
bottom of page