top of page

Faglig læsning i geografi

Geografifagets tekster stiller, på linje med de øvrige naturfag, store krav til elevernes læsefærdigheder - og til lærerens viden om faglig læsning.

Grafik

Indledningsvis...

I det efterfølgende tager vi udgangspunkt i et eksempel fra materialet Geotoper fra forlaget GO. Klik på billedet nederst i højre side for at se teksten i fuld størrelse.

 

Det er de færreste tekster, der kun indeholder almindelig brødtekst. Meget ofte understøttes brødteksten af billeder, illustrationer, modeller, diagrammer, tabeller eller skemaer i en eller anden form.

De grafiske elementer i eller omkring en tekst er velegnede til at illustrere sammenhænge – ofte meget mere effektivt, end almindelig tekst kan det.

For læseren bliver formålet med at kunne aflæse grafiske elementer således at kunne se sammenhænge.

Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om denne funktion for de grafiske elementer, da den uden denne bevidsthed nemt kan komme til at miste en god støtte for læseforståelsen af selve teksten.

 

Grafikkens formål

Grafiske elementer kan tjene forskellige formål. Det betyder også, at nogle grafiske elementer er vigtigere end andre. Vi skelner mellem grafiske elementer, der er:

 • underordnede i forhold til den primære tekst. Det vil sige, at de indholdsmæssigt ikke er lige så væsentlige som primærteksten.
   

 • sideordnede i forhold til den primære tekst, hvilket vil sige, at de er lige så væsentlige at læse, som primærteksten
   

 • overordnede i forhold til den primære tekst, hvilket vil sige, at de faktisk er væsentligere end primærteksten
   

 • til pynt! Med det mener vi, at deres primære formål er at gøre layoutet interessant og spændende, mens indholdet er uvæsentligt.

 

Grafikken i eksempelteksten

Vi tager udgangspunkt i, at formålet med at læse teksten må være at finde ud af, om vi har energiressourcer nok på Jorden. I det perspektiv vurderer vi, at der er gjort brug af følgende grafiske elementer:

 

 • Til pynt!

  • Fotografiet af cyklisten på motorvejen er et grafisk element, der skal gøre layoutet mere interessant, men der er ikke sket den store skade, hvis eleverne overser det.

 • Underordnede grafiske elementer

  • Omårdediagrammet og faktaboksen omhandlende prisudviklingen for olie er ikke så interessant set i forhold til læseformålet.

 • Overordnede grafiske elementer

  • følgende diagrammer:

   • et stående søjlediagram visende reserverne af olie fordelt på regioner over tid

   • et cirkeldiagram visende reserverne af olie fordelt på regioner i 2002

   • et kurvediagram visende verdens energiforbrug fordelt på energiformer over tid

  • en illustration, visende et verdenskort, hvorpå der er angivet nuværende og mulige fremtidige olie- og naturgasforekomster

  • en opgaveboks med spørgsmål til grafikken

  • en henvisning til Geotopnet

 

 

Klik på billedet...

Med så mange grafiske elementer er det virkelig vigtigt, at man som lærer angiver en "læseretning" for eleverne. Der er ingen tvivl om, at den flittige elev nok skal læse det hele, men den knapt så flittige elev skal have at vide, at det hele er vigtigt at læse - og måske også i hvilken rækkefølge, det ville være hensigtsmæssigt at læse de forskellige elementer. 

 

I eksemplet her er den første del af brødteksten formodentlig tænkt som en appetitvækker, eller som et forsøg på at gøre indholdet relevant og nærværende for eleverne. Det medfører dog, at de elever, der nøjes med at læse brødteksten faktisk får mindre anvendelig information, end hvis de havde nøjedes med at studere grafikken. 

bottom of page