top of page

Faglig læsning i matematik

Læsning i matematik

Arbejdet med faglig læsning i matematik er udførligt beskrevet i vores bog Faglig læsning på mellemtrinnet, som du kan finde via henvisningen på forsiden.

Imperativ

Imperativ betyder bydeform. Brugen af ord i imperativ er flittigt brugt i matematik, men giver også ofte anledning til forståelsesproblemer. For hvilke forventninger gemmer der sig egentlig bag ordene?

 

Lad os give et simpelt eksempel. En matematikopgave lyder som følger: 

 

En stige står lænet op af et hus. Huset er 5 m højt. Stigen står 3 m fra husets sokkel. Bestem stigens højde.

 

Når elever i deres hverdag møder ordet bestemme, ja, så betyder det ofte, at de må/ ikke må bestemme noget. Men når vi taler om at bestemme noget i matematik, så ligger der en helt anden forventning bag ordet bestem. Nemlig den, at vi ønsker en matematisk begrundet udregning og forklaring på stigens længde.

 

F.eks. Stigens højde (ved brug af pythagoras): 25 + 9 = 34 ,  √34 = 5,83 m.

 

Som matematiklærer er vi nødt til at undervise i, hvilke forventninger der ligger bag de forskellige ord i bydeform, og ikke mindst hvordan eleverne skriftligt infrier disse forventninger - eller sagt med andre ord, løser opgaven korrekt og tilfredsstillende.

 

Nogle af de vigtige!
  • Beskriv 

  • Bestem

  • Sammenlign fx sammenlign måltidets energifordeling med den anbefalede

  • Tegn

  • Afgør

  • Begrund  fx begrund at den blå kube ikke er en terning

  • Vis   fx vis at hjulets rumfang er 0,35 m3, fx vis energifordelingen i et cirkeldiagram

  • Vurder

bottom of page