top of page

Faglig læsning i fysik/kemi

Arbejdet med faglig læsning i fysik/kemi spænder vidt, dels fordi, eleverne har faget i 3 år, men også fordi, mange teksttyper er repræsenteret i fagets tekster, og ikke sjældent blandet sammen med hinanden.

Instruktioner

For en sikkerheds skyld...

Under Faglig læsning, i underpunktet Teksttyper, er det gennemgået, hvad instruerende tekster er. 

 

I fysik/kemi vil eleverne ofte støde på instruerende tekster. Der skal ikke tages noter til en instruerende tekst, men det er naturligvis vigtigt, at eleverne kan genkende teksttypen, så de fortstår at handle ud fra den.

 

I undervisningsmaterialet Kosmos optræder der instruerende tekster både i grundbogen og naturligvis i høj grad i kopimappen. 

 

Lad os først se nærmere på en instruerende tekst fra kopimappen Kosmos - kopimappe B, side 10 (klik på billedet i højre side for at se teksten).

 

  1. En instruerende tekst vil typisk indeholde et udsagn om endemålet -  som regel er det overskriften. I dette tilfælde lyder overskriften Stjernernes bevægelse på himmelkuglen. Endemålet må altså være at se, hvor dan stjernerne bevæger sig på himlen. Det hænger godt sammen med det eksplicit udtrykte formål: I skal undersøge, hvordan stjernerne bevæger sig set fra Jorden.
     

  2. En instruerende tekst vil ofte indeholde en liste over ingredienser, eller materialer, der skal bruges. Det er også tilfældet her, hvor en boks i øverste ghøjre hjørne indikerer, at der skal benyttes: Et forsøgsstativ med muffe og klo, en rundbundet kolbe, en prop, en vinkelmåler, samt tusser i firskellige farver.
     

  3. En instruerende tekst indeholder ofte en illustration eller et diagram - og det gør denne tekst også. Faktisk indeholder den to illustritioner, der begge er sideordnede med teksten i væsentlighed. Det er vigtigt, at eleverne faktisk ser på illustrationerne!
     

  4. Vigtigst af alt, så indeholder instruerende tekster en beskrivelse af, hvordan noget udføres i en trinvis rækkefølge, typisk med verber i bydeform. Det gør teksten her også. Rækkefølgen er delt op i 6 punkter, hver med et antal handlinger, der skal udføres.

 

Teksten i grundbogen indeholder ligeledes instruerende tekst. Et eksempel kan ses herunder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten her indeholder også et udsagn om endemålet, og det er nævnt i teksten, hvilke materialer, eleverne skal benytte. Det, der gør denne instruerende tekst sværere at genkende og sværere at forstå, er, at hele teksten er sat op som almindelig brødtekst, formodentlig af pladshensyn. 

 

Det er vigtigt at få italesat for eleverne, at dette er tilfældet. Første gang, eleverne møder denne opstilling af en instruerende tekst i bogen, kan man fx lade eleverne omskrive den instruerende tekst, så den kommer til at se ud som en instruktion.

Klik på billedet...
bottom of page