top of page

Faglig læsning i kristendoms-kundskab

Arbejdet med faglig læsning i kristendomskundskab er udførligt beskrevet i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet

Sammenligninger

Det første kapitel i Liv og religion 6 bærer titlen Elsker - elsker ikke? Det er en god idé at have denne tekst åben, når der læses videre herunder.

 

Ved den første mellemrubrik, Eros og Agape,  følger en sammenlignende tekst, hvor de to begreber forklares både med ligheder og forskelle. Til sådan en tekststruktur vil det være oplagt at benytte et Venn-diagram i noterne.

 

Det kunne fx se således ud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden giver et rigtig godt overblik - og selv om der vil gå lang tid, før eleven ser på sine noter igen, så vil denne teknik sikre, at noterne stadig er let forståelige.

bottom of page