top of page

Faglig læsning i kristendoms-kundskab

Arbejdet med faglig læsning i kristendomskundskab er udførligt beskrevet i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet

Superelevens noter!

Vi tager igen udgangspunkt i kapitlet Elsker - elsker ikke? fra Liv og religion 6 fra Gyldendal.

 

På 6. klassetrin bør eleverne være i stand til at arbejde bevidst med mange forskellige læseforståelsesstrategier. De bør ligeledes mestre flere af de grundlæggende notat-teknikker, som fx tidslinjen, kolonnenotater, kompositions-diagrammer, Venn-diagrammer og mange flere.

 

For at illustrere, hvor vigtigt det er for elevernes læseforståelse, at de modtager undervisning i faglig læsning, har vi forsøgt at give et eksempel på, hvordan noterne fra en superelev kunne tage sig ud for kapitlet Elsker - elsker ikke?

 

I eksemplet, som kan ses ved at klikke på billedet i højre side, demonstrerer supereleven (vi kalder hende for Lille Lise), hvordan hun mestrer mange forskellige notatteknikker, hvilket sætter hende i stand til at skabe et rigtig godt overblik over tekstens indhold, der bestemt også vil være anvendeligt lang tid efter.

 

Det virker måske som en utopi, at elever er i stand til - og ønsker at gøre så meget ud af deres faglige læse-færdigheder, men det er vores tanke, at eleverne faktisk vil synes, det er sjovere at arbejde med tekster, når de ved, hvad de laver. På den måde kan det på sigt ikke virke som en utopi, men en almindelig forventning til eleverne om at arbejde på denne måde.

 

I første omgang opfatter Lille Lise lynhurtigt, at der i afsnittet om Eros og agape er tale om en sammenligning. Derfor vælger hun at sammenfatte dette afsnits indhold med et Venn-diagram.

 

Herefter følger beretningen om drengen Narkissos. Lille Lise ved naturligvis, at der er to anvendelige notatteknikker til beretninger, nemlig tidslinjen og kolonnenotatet; hun vælger sidstnævnte.

 

Så kommer der et lille afsnit, der beskriver den treenige gud. Lille Lise er skarp, når det kommer til beskrivelser, så hun vælger fluks at benytte et kompositionsdiagram, fordi der her helt tydeligt er tale om en hierarkisk beskrivelse med et overbegreb og tre underbegreber.

 

Samme notatteknik fungerer fint til afsnittet om det dobbelte kærlighedsbud.

 

Til sidst sammenfatter Lille Lise de begreber i teksten, der er blevet fremhævet i marginerne. Hun er nu en knag!

 

bottom of page