top of page

Faglig læsning i natur og teknologi

Natur/teknologi er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

 

Arbejdet med læsning i dette fag er beskrevet udførligt i vores bog, Faglig læsning på mellemtrinnet, som der henvises til på forsiden.

Teksternes kendetegn

Teksttyper

Naturfaglige tekster består, som tidligere nævnt, primært af beskrivende, forklarende og instruerende tekster og så en masse grafiske elementer.

 

Da eleverne har natur/teknik fra 1. klassetrin vil det formodentlig være i dette fags tekster, at eleverne møder disse teksttyper for første gang. Vi vil ikke anbefale, at der arbejdes målrettet med teksttyper i indskolingen, men gerne på mellemtrinnet. 

 

Selv om teksttyper altså ikke gøres til genstand for indlæring i de små klasser, så kan eleverne godt lære at tage notater til den slags tekster. Vi anbefaler at benytte mindmaps og/eller kompositionsdiagrammer til beskrivende tekster, og årsag-følge kort til de forklarende tekster. 

 

Eksempel på mindmap over kapitlet om sten (lavet i programmet Mindmeister fra skoletube):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på årsag-følge kort over et uddrag af teksten om sten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik

De grafiske tekstelementer er rigt repræsenteret i fagets tekster. De understøtter ofte indholdet af brødteksten, og de gør det lettere for eleverne at danne indre billeder. Alt dette er afgørende for, om eleverne forstår teksterne og husker indholdet af dem.

 

De grafiske tekstelementer bruges på forskellige måder alt efter deres formål. Alt dette har vi ligeledes beskrevet i bogen Faglig læsning på mellemtrinnet.

 

bottom of page