top of page

Faglig læsning i natur og teknologi

Natur/teknik er et virkelig godt eksempel på, hvordan eleverne her møder et tekstunivers fyldt med nye ord og begreber.

 

Arbejdet med læsning i dette fag er beskrevet udførligt i vores bog, Faglig læsning på mellemtrinnet, som der henvises til på forsiden.

Alle de ord!

Der er virkelig mange nye ord og begrber i naturfaglige tekster! I første omgang vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det for elevernes læseforståelse, at læreren altid husker at give eleverne et præcist læseformål. Fordi teksterne er så informationstætte skal eleverne hjælpes til at vide, hvad det er, de leder efter - hvad de skal kunne ved endt læsning.

 

Der er mange måder at arbejde med elevernes ordkendskab på. I vores bog, Faglig læsning på mellemtrinnet, kommer vi ind på områder som:

 

  • passivkonstruktioner

  • definitioner

  • nominaliseringer

  • før-faglige og fag-faglige ord

  • sammensatte ord

 

Arbejdet med alt dette er ligeledes beskrevet i bogen, så her vil vi nøjes med at komme ind på arbejdet med definitioner. Beskrivende tekster indeholder altid definitioner; ellers er de ikke beskrivende. Det er vigtigt, at eleverne lærer at blive opmærksomme på definitioner i teksterne, fordi de er centrale for deres ord- og begrebsforståelse.

 

I definitioner er verberne er, består af, indeholder, kaldes med videre helt centrale, og det, der defineres, står som subjekt (grundled).  Definitioner optræder typisk i faktabokse i sidernes marginer. I eksemplet herunder har vi taget en faktaboks fra det første kapitel om sten, nærmere bestemt på side 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at verbet er optræder ved definitionen af begge begreberne.

 

Definitioner optræder dog ikke kun i faktabokse; de kan sagtens findes i selve brødteksten også. Det fremgår af eksmplet herunder, som er fra samme side som faktaboksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær igen opmærksom på, at det er verberne er og kaldes, der afslører tilstedeværelsen af en definition. 

 

Det må være et udtryk for en forskel i væsentlighed, at nogle definitioner er fremhævet i faktabokse, mens andre ikke er det. Vi kan ikke forvente, at eleverne selv er i stand til at skelne mellem begrebernes væsentlighed, så det vil være en stor hjælp for eleverne, hvis der er tydelighed omkring ordenes væsentlighed. 

 

Læreren kan hjælpe med at vurdere ordenes væsentlighed, fx ved at indføre Fagets ordbog. På 3. klassetrin kunne det fx være læreren, der satte ordene ind i ordbogen, så det eleverne skal koncentrere sig om, er at få styr på definitionerne. I eksemplet fra Puls for 3. klassetrin kunne en sådan fagets ordbog se ud, som vi har vist til højre herfor.

Fagets ordbog

 

Herunder er vist et eksempel på, hvordan fagets ordbog kunne se ud på 3. klassetrin. Læreren vælger ordene ud, og eleverne definerer dem. Klik på billedet herunder.

 

bottom of page