top of page

Forenklede Fælles Mål

Med fokus på arbejdet med læsning og skrivning

28 94 85 11

SAMFUNDSFAGLIGE METODER

Spørgeskemaundersøgelser

 

Interviews 

 

Tabeller, diagrammer og statistikker

 

Teksttyper og fagets genrer (på vej)

 

Fagets begreber i skrift og tale (på vej)

 

Informationssøgning

FORMULAR TIL ANALYSE AF WEBSITES

FAGETS BEGREBER I SKRIFT OG TALE

Indledning

På undervis.dk, under læsning i fagene - samfundsfag, kommer vi ind på arbejdet med fagets ord og begreber. Dette arbejde ændrer sig ikke ved indførelsen af Forenklede Fælles Mål.

 

Her vil vi i stedet uddybe området "i skrift og tale"

 

Skriftligt vil eleverne typisk i samfundsfag skulle skrive rapporter. Vi har rammesat, hvordan opgaven med at lære eleverne at skrive rapporter, kunne gribes an. 

 

Mundtligt er der flere "genrer", man kan lære eleverne at mestre i samfundsfag.

 

Mest oplagt er det måske at lære eleverne at holde politiske taler. Hvordan sådan en opgave kunne gribes an, har vi ligeledes forsøgt at angive målsætninger for.

 

En blandingsgenre mellem de skriftlige og det mundtlige kunne være, at lære eleverne at planlægge kampagner. Det har vi også forsøgt at rammesætte. Det hele er samlet i et materiale, der kan hentes her på siden.

LÆRINGSKONSULENTERNE

Forenklede Fælles Mål er stadig under udarbejdelse. Hvis du støder på noget, der er uklart eller lignende, er det derfor en rigtig god idé at kontakte konsulenterne. Det kan du gøre her.

LÆRINGSMÅL FOR OMRÅDET

Læringsmål for området informations-søgning kunne se således ud:(klik på billedet herunder)

 

ELEVMATERIALE TIL INFORMATIONSSØGNING

bottom of page