top of page

Forenklede Fælles Mål

Med fokus på arbejdet med læsning og skrivning

28 94 85 11

SAMFUNDSFAGLIGE METODER

Spørgeskemaundersøgelser

 

Interviews 

 

Tabeller, diagrammer og statistikker

 

Teksttyper og fagets genrer (på vej)

 

Fagets begreber i skrift og tale (på vej)

 

Informationssøgning

FORMULAR TIL ANALYSE AF WEBSITES

INFORMATIONSSØGNING

Målsætning

Inden for området informationssøgning er der et færdighedsmål og et vidensmål:

 

  • Eleven kan finde relevante kilder

  • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

 

I læseplanen uddybes området. Her fremgår det, at:
 

  • eleverne skal lære strategier for informationssøgning i både analoge og digitale medier, og de skal lære at forholde sig kildekritisk til de kilder, de finder

 

 

Hvordan gør man så det?

Der er formodentlig mange måder at gribe denne opgave an på. Vi har fremstillet et skema med mulige læringsmål for området, som kan ses i højre spalte. 

 

I arbejdet med at nå disse mål har vi fremstillet et elevmateriale til informationsssøgning. Materialet er ligeledes tilgængeligt i spalten til højre herfor.

 

I indlæringsfasen er der måske behov for, at eleverne skal prøve at lave en hel analyse af en hjemmeside. I sådanne tilfælde kan formularen herunder evt. benyttes.

LÆRINGSKONSULENTERNE

Forenklede Fælles Mål er stadig under udarbejdelse. Hvis du støder på noget, der er uklart eller lignende, er det derfor en rigtig god idé at kontakte konsulenterne. Det kan du gøre her.

LÆRINGSMÅL FOR OMRÅDET

Læringsmål for området informations-søgning kunne se således ud:(klik på billedet herunder)

 

ELEVMATERIALE TIL INFORMATIONSSØGNING

bottom of page